علم ورزش دنیای گسترده است که حرکت از آن نیاز به آگاهی و راهنمایی کار بلد دارد در سراسر دنیا ورزش بعنوان راه کاری برای مشکلات جامعه مورد استفاده قرار میگرد،جامعه ای  که ورزش صحیح انجام میدهد دچار بیماری های کمتری میشود و همچنین روحیه و انگیزه ی افراد جامه در سطح بالاتری قرار دارد هدف من رسیدن به چنین جامعه ای و بالا بردن سطح و آگاهی و انجام ورزش بصورت علمی و آگاهانه می باشد

پلن های ورزشی

ادامه تصاویر شاگردان
فهرست