قوانین و مقررات

⭕ اطلاعات وارد شده براي كاربر ميبايست بطور صحيح وارد شود
⭕ در صورت مشكل پزشكي حتمأ بايد گزارش شود كه در برنامه لحاظ شود
⭕ در صورت داشتن مشكل جسماني بايد از پزشك مشاوره براي نوع ورزش گرفته شود
⭕ دقت در انجام برنامه ها و رعايت دقيق رژيم غذايي بسيار مهم است
⭕ حق كپي مطالب سايت فقط با ذكر منبع امكان پذير است
⭕ انجام دوره اي آزمايشات ضروري ميباشد
فهرست